Zelfstandigheid, ik wil het zelf doen

Contactweek

Vanaf volgende week zijn de 10 minuten gesprekken. Deze vinden plaats vanaf 12 juni t/m 15 juni. […]

Lees meer >

Woord vooraf…

Men moet het verleden kennen en `t heden begrijpen om de toekomst te kunnen zien Met deze […]

Lees meer >

Verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven

Dalton Kind Centrum

Met veel plezier kunnen wij u mededelen dat Daltonschool de Achtbaan en Partou vanaf 21 augustus 2017 […]

Lees meer >