Maatjessysteem

25 januari 2016

De wetenschap dat jong en oud niet alleen van elkaar kan leren maar ook voor elkaar kan zorgen heeft ons ertoe aangezet om jaarlijks twee groepen uit verschillende bouwen aan elkaar te koppelen; de zogenaamde maatjesgroepen. Binnen de maatjesgroepen zijn oudere en jongere leerlingen een jaar lang elkaars maatje. De oudere leerling noemen we de mentor en de jongere het maatje. Gedurende het schooljaar ondernemen deze groepen maandelijks een activiteit. Het gevoel van saamhorigheid en veiligheid wordt hierdoor enorm versterkt.