Overblijven

25 januari 2016

Op de Achtbaan hebben wij een continurooster. De kinderen blijven met de leerkracht in de groep over. Wij maken dan geen gebruik meer van het overblijfteam. Voor BSO in de omgeving kunt u contact opnemen met  Partou of Ska Kinderopvang.