A t/m Z

Kerst

25 januari 2016

Wordt ook georganiseerd door een werkgroep. De kerstviering vindt plaats op een avond, de kinderen genieten van, door ouders gemaakte, hapjes.

Klassenboek

25 januari 2016

Bij groep 1/2 staat voor iedere klas een klassenboek, hierin schrijven leerkrachten waar we over werken en over byzondere gebeurtenissen.

Kleding

25 januari 2016

Geef de kinderen (groep 1/2) makkelijk te wassen kleding aan. In de school wordt naast speelmateriaal ook met klei, verf, plaksel, lijm, zand en water gewerkt, ze krijgen schorten aan maar toch…Verder is het ook handig om namen in bijvoorbeeld jassen en gymschoenen te zetten. In de winter graag ook de mutsen, dassen en wanten voorzien van naam. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zelf hun jassen en schoenen kunnen aantrekken, oefenen dus….!

Kunst centraal

25 januari 2016

Één keer per jaar doen de kinderen mee met een activiteit van kunstcentraal. Soms kunnen wij hulp gebruiken van ouders om ons naar een voorstelling te rijden. Via de leerkracht van uw kind krijgt u een oproep.

Landgoed Schothorst

25 januari 2016

Één à twee keer per jaar hebben wij een activiteit van Landgoed Schothorst (natuur en milieueducatie). Soms is deze activiteit op school in de vorm van een leskist en soms is het een activiteit op Landgoed Schothorst. Daarbij kunnen wij dan hulp gebruiken van ouders in de vorm van rijden en begeleiden. Via de leerkracht van uw kind komt hiervoor een oproep.

Logeerknuffel

25 januari 2016

In groep 1/2 komt de logeerknuffel twee keer per jaar logeren bij uw kind. Deze wordt volgens een strak schema meegeven met de kinderen. Wilt u er voor zorgen dat de knuffel de volgende dag weer mee naar school komt. De volgende kleuter zit met smart op de komst van de logeerknuffel te wachten.

Maatjessysteem

25 januari 2016

De wetenschap dat jong en oud niet alleen van elkaar kan leren maar ook voor elkaar kan zorgen heeft ons ertoe aangezet om jaarlijks twee groepen uit verschillende bouwen aan elkaar te koppelen; de zogenaamde maatjesgroepen. Binnen de maatjesgroepen zijn oudere en jongere leerlingen een jaar lang elkaars maatje. De oudere leerling noemen we de mentor en de jongere het maatje. Gedurende het schooljaar ondernemen deze groepen maandelijks een activiteit. Het gevoel van saamhorigheid en veiligheid wordt hierdoor enorm versterkt.

Mededelingen

25 januari 2016

Heeft u uitgebreide, niet direct belangrijke, mededelingen betreffende uw kind vertel het ons bij voorkeur aan het einde van de ochtend of de middag, wij hebben dan meer tijd voor een gesprek of een luisterend oor. Korte mededelingen kunnen natuurlijk altijd wel om half negen.

Overblijven

25 januari 2016

Op de Achtbaan hebben wij een continurooster. De kinderen blijven met de leerkracht in de groep over. Wij maken dan geen gebruik meer van het overblijfteam. Voor BSO in de omgeving kunt u contact opnemen met  Partou of Ska Kinderopvang.

Pasen

25 januari 2016

Voor de vakantie een kleine paastractatie.