A t/m Z

Pestgedrag

25 januari 2016

Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd. Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de onderstaand beschreven stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen.

Download het anti-pest protocol

Sint

25 januari 2016

Het Sintfeest wordt georganiseerd door een werkgroep. Deze werkgroep regelt ook de cadeautjes voor de kinderen. Van de ouders verwachten wij dat ze thuis een surprise gemaakt hebben. De kinderen hoeven de dag van het sintfeest op school geen eten en drinken mee te nemen. De ochtend na 5 december mogen de kinderen iets later op school komen.

Speelgoed

25 januari 2016

Kinderen willen heel graag iets mee naar school nemen, toch adviseren wij speelgoed thuis te laten. Met uitzondering van een knuffel met een afscheidsfunctie!! Iedere laatste dag voor een vakantie is het speelgoedochtend, de kinderen mogen dan speelgoed mee naar school nemen.

Speurtocht

25 januari 2016

Als afscheid organiseert groep 8 voor alle kinderen een speurtocht door de wijk, de kinderen lopen onder begeleiding een route.

Start

25 januari 2016

Voor groep 1/2 gaan de deuren gaan om 8.20 uur open, wij beginnen dan met een kringactiviteit. Voor de rust vragen wij de ouders de klas weer  te verlaten zodat de les om 8.30 kan beginnen. Wanneer de deur gesloten is, wilt u dan op de gang afscheid nemen van uw kind?!

De overige kinderen (groep 3 t/m 8) gaan naar binnen als de bel gaat (8.25) zodat ook die lessen om 8.30 kunnen starten.

Uitstapjes

25 januari 2016

Regelmatig gaan wij met de kinderen op stap, hiervoor vragen wij ouders om te rijden en te begeleiden. Op de deur van de klas wordt aangegeven wanneer en hoeveel ouders wij nodig hebben om een uitstapje te maken. Bij onvoldoende hulp kunnen wij besluiten het uitstapje niet door te laten gaan.

Vader en moederdag

25 januari 2016

Rond deze dagen knutselen de kinderen op school voor vader en moeder één cadeautje. Mochten er meerdere verzorgers zijn, dan zal onderling uitgemaakt moeten worden wie het cadeautje zal krijgen.

Verjaardag team

25 januari 2016

Wij vieren allemlaal op dezelfde dag onze verjaardag. Op deze dag mogen de kinderen verkleed komen. Wij verzorgen die dag een feestprogramma, de kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. De keus om wel of geen cadeautje voor de leerkracht mee te nemen laten wij aan de ouders over. Wij zijn ook blij met een tekening of een knutselwerkje.

Verjaardag van de kinderen

25 januari 2016

Het moment van uitdelen graag in overleg met de leerkracht vaststellen, snoep wordt niet in de klas opgegeten maar meegegeven naar huis. De kinderen delen uit in de groep en mogen om 10.00 uur bij de leerkrachten langs. Een fototoestel mag in de klas achtergelaten worden, wij proberen dan foto`s te maken.

Vervoer

1 november 2016

Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder.

Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:

  • Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden
  • Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen vakantiereis.
  • De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden.
  • Boven 1.35 voorin (alleen eigen kind).