Samenwerken, verbinding met elkaar

Het belangrijkste principe binnen ons Daltononderwijs is het samen leren en samenwerken volgens de structuren van coöperatief leren. Samenwerken op deze manier biedt volop mogelijkheden om rekening te leren houden met elkaar en met elkaars mogelijkheden. De onderlinge band tussen de kinderen wordt hierdoor gestimuleerd.