Verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven

Vanuit zelfstandigheid leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk (inclusief materiaal, de sfeer en hoe er met elkaar omgegaan wordt) en het eigen leerproces. Een kind is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor het eindproduct, maar ook voor het proces, dat wil zeggen hoe het eindproduct tot stand is gekomen. De controle van dit proces door de leerkracht is hierbij van groot belang.