Zelfstandigheid, ik wil het zelf doen

In het Daltononderwijs worden kinderen gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken, zelf problemen op te lossen en zelf opdrachten uit te voeren. Dalton geeft kinderen hiervoor diverse keuzemogelijkheden maar doet dat binnen bepaalde grenzen. Hierdoor sluit het onderwijs aan bij de eigen motivatie van het kind en kan het kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden van jongs af aan getraind in het omgaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht heeft hierdoor tijdens het zelfstandig werken de mogelijkheid om zowel individueel als in groepjes te werken met kinderen.