Zichtbaar, laat jezelf zien of horen

Wij stimuleren kinderen om zichzelf te durven laten zien en horen want alleen dan zijn zij in staat om zich ten volle te ontplooien.