Samenwerking tussen SCHOOL, OUDER EN KIND

31 januari 2016
Men moet het verleden kennen
en `t heden begrijpen
om de toekomst te kunnen zien

Met deze wijsheid in het achterhoofd staan onze onderwijskundige ontwikkelingen voor u op een rij, geven we inzicht waar ons onderwijs voor staat en tonen we u onze plannen voor de toekomst.

Via deze site zijn we in staat om u met trots nader te informeren over ons daltononderwijs. Deze vorm van onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs en het zelfstandig functioneren als volwassene in onze maatschappij.

Open ochtend vrijdag 18 maart

22 september 2020

18 maart is onze eerste open ochtend.

U bent van harte welkom van 9.00-11.30.

U kunt ook bellen(0334551133) of mailen (directie.achtbaan@meerkring.nl) voor een kennismakingsgesprek.

 

Extra informatie

14 februari 2017

Informatie over vieringen, afspraken en gebruiken kunt u hier lezen.

 

 

 

Dalton Kindcentrum

2 februari 2016

Binnen ons Kindcentrum werken wij samen met diverse professionals.  Zo werken wij samen met een logopediste, ergotherapeut, vaktherapeut en een HB-specialist (Davinci-parttime). Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Met Partou Kinderopvang hebben wij een inhoudelijke samenwerking. Een belangrijk kenmerk van een Dalton Kindcentrum is dat er, zowel in schooltijd als in opvangtijd, gewerkt wordt vanuit één gezamenlijke (Dalton)visie. Door de pedagogische en educatieve aanpak met elkaar af te stemmen, werken we aan één doorgaande ontwikkellijn.

De samenwerkende partijen dragen zorg voor de kinderen binnen ons basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Meer informatie over deze samenwerking kunt u HIER lezen.