Woord vooraf…

31 januari 2016
Men moet het verleden kennen
en `t heden begrijpen
om de toekomst te kunnen zien

Met deze wijsheid in het achterhoofd staan onze onderwijskundige ontwikkelingen voor u op een rij. geven we inzicht waar ons onderwijs voor staat en tonen we u onze plannen voor de toekomst.

Via deze site zijn we in staat om u met trots nader te informeren over ons daltononderwijs. Deze vorm van onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs en het zelfstandig functioneren als volwassene in onze maatschappij.

KERSTFEEST

23 februari 2018

 

Op 14 december houdt De Achtbaan een kerstmarkt, van 13.45 tot 14.15 uur. De kinderen kunnen zelf bedenken wat ze op deze markt gaan doen of willen verkopen.

Natuurlijk wordt er zoals ieder jaar weer een fantastisch Kerstbuffet gehouden op school.

Op donderdag 20 december gaat dit om 17.30 uur plaats vinden.
De kinderen bewonderen eerst het buffet en gaan daarna gezellig in de groep met elkaar eten.
Om 18.45 uur mogen de kinderen uit groep 1, 2, 3, 4 en 5 binnen worden opgehaald.
Groep 6, 7 en 8 gaan zelf naar buiten.

 

Extra informatie

14 februari 2017

Informatie over vieringen, afspraken en gebruiken kunt u hier lezen.

 

 

 

Dalton Kind Centrum

2 februari 2016

Samen met Partou Kinderopvang hebben wij een start gemaakt als Dalton Kind Centrum. Door de pedagogische en educatieve aanpak met elkaar af te stemmen, werken we aan één doorgaande ontwikkellijn. De samenwerkende partijen dragen zorg voor basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie of rondleiding kunt u contact opnemen met: directie de Achtbaan, Silva van Houten 033-4551133 en/of Vestigingsmanager Partou, Judith Oude Munnink 06-52 75 76 54.

Een belangrijk kenmerk van een Dalton Kindcentrum is dat er, zowel in schooltijd als in opvangtijd, gewerkt wordt vanuit één gezamenlijke (Dalton)visie. Het bestuur van stichting Meerkring, Partou en de managementteams hebben gezamenlijk besloten om hier verder vorm aan te geven.

Missie/Visie DKC