Woord vooraf…

31 januari 2016
Men moet het verleden kennen
en `t heden begrijpen
om de toekomst te kunnen zien

Met deze wijsheid in het achterhoofd staan onze onderwijskundige ontwikkelingen voor u op een rij. geven we inzicht waar ons onderwijs voor staat en tonen we u onze plannen voor de toekomst.

Via deze site zijn we in staat om u met trots nader te informeren over ons daltononderwijs. Deze vorm van onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs en het zelfstandig functioneren als volwassene in onze maatschappij.

OPEN DAG – 8 MAART

23 februari 2018

Beste ouders op 8 maart is er weer een Open Dag op
basisschool ODS De Achtbaan.
U bent vanaf 09.00 uur t/m 11.30 uur van harte welkom.
De koffie/thee staat voor u klaar.

 

Extra informatie

14 februari 2017

Informatie over vieringen, afspraken en gebruiken kunt u hier lezen.

 

 

 

Dalton Kind Centrum

2 februari 2016

Samen met Partou Kinderopvang hebben wij een start gemaakt als Dalton Kind Centrum. Door de pedagogische en educatieve aanpak met elkaar af te stemmen, werken we aan één doorgaande ontwikkellijn. De samenwerkende partijen dragen zorg voor basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie of rondleiding kunt u contact opnemen met: directie de Achtbaan, Silva van Houten 033-4551133 en/of Vestigingsmanager Partou, Judith Oude Munnink 06-52 75 76 54.

Een belangrijk kenmerk van een Dalton Kindcentrum is dat er, zowel in schooltijd als in opvangtijd, gewerkt wordt vanuit één gezamenlijke (Dalton)visie. Het bestuur van stichting Meerkring, Partou en de managementteams hebben gezamenlijk besloten om hier verder vorm aan te geven.

Missie/Visie DKC