Woord vooraf…

31 januari 2016
Men moet het verleden kennen
en `t heden begrijpen
om de toekomst te kunnen zien

Met deze wijsheid in het achterhoofd staan onze onderwijskundige ontwikkelingen voor u op een rij. geven we inzicht waar ons onderwijs voor staat en tonen we u onze plannen voor de toekomst.

Via deze site zijn we in staat om u met trots nader te informeren over ons daltononderwijs. Deze vorm van onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs en het zelfstandig functioneren als volwassene in onze maatschappij.

OPEN DAG 6 MAART

23 februari 2018

Beste (nieuwe) ouders,

Vrijdag 6 maart is er weer een open ochtend.

Vanaf 09.00 – 11.30 uur bent u van harte welkom
om een kijkje op onze school te komen nemen.
De koffie/thee staat voor u klaar wij hopen u op
deze dag persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Extra informatie

14 februari 2017

Informatie over vieringen, afspraken en gebruiken kunt u hier lezen.

 

 

 

Dalton Kind Centrum

2 februari 2016

Binnen ons Kindcentrum werken wij samen met diverse professionals.  Zo werken wij samen met een logopediste, ergotherapeut, vaktherapeut en een HB-specialist (Davinci-parttime). Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Met Partou Kinderopvang hebben wij een inhoudelijke samenwerking. Een belangrijk kenmerk van een Dalton Kindcentrum is dat er, zowel in schooltijd als in opvangtijd, gewerkt wordt vanuit één gezamenlijke (Dalton)visie. Door de pedagogische en educatieve aanpak met elkaar af te stemmen, werken we aan één doorgaande ontwikkellijn.

De samenwerkende partijen dragen zorg voor de kinderen binnen ons basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Meer informatie over deze samenwerking kunt u HIER lezen.