Dalton Kind Centrum

2 februari 2016

Samen met Partou Kinderopvang hebben wij een start gemaakt als Dalton Kind Centrum. Door de pedagogische en educatieve aanpak met elkaar af te stemmen, werken we aan één doorgaande ontwikkellijn. De samenwerkende partijen dragen zorg voor basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie of rondleiding kunt u contact opnemen met: directie de Achtbaan, Silva van Houten 033-4551133 en/of Vestigingsmanager Partou, Judith Oude Munnink 06-52 75 76 54.

Een belangrijk kenmerk van een Dalton Kindcentrum is dat er, zowel in schooltijd als in opvangtijd, gewerkt wordt vanuit één gezamenlijke (Dalton)visie. Het bestuur van stichting Meerkring, Partou en de managementteams hebben gezamenlijk besloten om hier verder vorm aan te geven.

Missie/Visie DKC