Dalton Kindcentrum

2 februari 2016

Binnen ons Kindcentrum werken wij samen met diverse professionals.  Zo werken wij samen met een logopediste, ergotherapeut, vaktherapeut en een HB-specialist (Davinci-parttime). Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Met Partou Kinderopvang hebben wij een inhoudelijke samenwerking. Een belangrijk kenmerk van een Dalton Kindcentrum is dat er, zowel in schooltijd als in opvangtijd, gewerkt wordt vanuit één gezamenlijke (Dalton)visie. Door de pedagogische en educatieve aanpak met elkaar af te stemmen, werken we aan één doorgaande ontwikkellijn.

De samenwerkende partijen dragen zorg voor de kinderen binnen ons basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Meer informatie over deze samenwerking kunt u HIER lezen.