Leren & Participeren

Op onze school zijn elke dag ouders actief. Er is sprake van echte samenwerking met het team. Onze school is daarom een TOP-school (Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) met de E-factor op het gebied van ouderparticipatie.

E-factor TOP-School

Ouders vertrouwen hun kind voor een belangrijk deel van de dag toe aan de school. Het spreekt vanzelf dat ouders goed op de hoogte willen blijven van alles wat er gebeurt. Een uitgebreide intakeprocedure en omgekeerde oudergesprekken maken deel uit van een effectieve samenwerking waarbij wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden.

De school vraagt ouders regelmatig om te helpen met bijvoorbeeld het voorbereiden van festiviteiten, klussen en het maken van de schoolkrant. Een goede samenwerking met alle ouders is daarom van groot belang. Om tot een goede samenwerking te komen staan een open houding, een lage drempel en goede communicatie bij ons centraal. Deze investering in ouderparticipatie past bij het Daltononderwijs en onze idee├źn over burgerschap: leerlingen opvoeden tot betrokken burgers.