Visie

In onze school staat samenwerking centraal.Wij geloven dat samenwerking de basis vormt van de ontwikkeling van een kind. Hierbij is zorg en aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind van groot belang. Elk kind leert namelijk op een andere manier waardoor er verschillen kunnen ontstaan tussen kinderen. Deze verschillen doen zich voor in de leertijd, uitleg en verwerking van de stof.

Wij pakken deze verschillen aan met de volgende manier van werken:
  • We laten kinderen zelf de volgorde van de opdrachten kiezen;
  • We geven ze de keuze om soms een uitleg over te slaan;
  • We geven individuele uitleg aan een instructietafel;
  • We laten kinderen niet allemaal tegelijkertijd hetzelfde werk maken;
  • We laten de hoeveelheid werk die kinderen maken verschillen.

Onze Daltonschool heeft een openbaar karakter en staat daarom open voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen met respect voor de leef- en zienswijzen van anderen. Bovendien levert de kennismaking met een verscheidenheid aan levenbeschouwelijke en maatschappelijke waarden een bijdrage aan de algemene ontwikkeling.

Het Daltonkarakter komt ook terug in de wijze waarop de leerkrachten met elkaar samenwerken.Zij zijn bijvoorbeeld allemaal in het bezit van een Daltoncertificaat en zetten het gebruik maken en versterken van elkaars kwaliteiten voorop.