Aanmelden nieuwe ouders

Voor ouders die op zoek zijn naar een goede school voor hun zoon of dochter organiseren wij drie keer per jaar een open-ochtend. Op deze ochtenden worden de ouders tijdens een rondleiding door leerlingen uit groep 8 geïnformeerd over ons onderwijs.

Op de Achtbaan kan een leerling aangemeld worden op elke leeftijd. Een aanmelding wordt pas definitief gemaakt bij of na het bereiken van de leeftijd van 3 jaar. Indien er fysiek plek is, start de toelatingsprocedure na deze definitieve aanmelding. Wanneer er geen fysiek plek is voor het kind wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van datum waarop de aanmelding gedaan wordt, waarmee de eerst mogelijke datum hiervoor de dag is waarop het kind 3 jaar is. Hierbij meer informatie over ons aannamebeleid en het aanmeldbeleid van Meerkring.

Buiten de open-ochtenden kunnen de ouders natuurlijk altijd, op een voor hen geschikt moment, kennis komen maken met onze school. Hiervoor kan een aparte afspraak worden gemaakt met Wendy Wassenaar of Silva van Houten.

Op basis van het gesprek bekijken wij of onze onderwijsvorm bij uw kind past. Is dit het geval dan krijgt u een aanmeldingsformulier. Bij de aanmelding van een leerplichtige leerling wordt eerst op informatie van de ‘oude’ school gewacht, voordat we tot inschrijving overgaan.

Betreft het een aanmelding van een vierjarige, dan neemt de betreffende leerkracht, ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt, contact op met de ouders. Zij worden dan samen met hun kind uitgenodigd om op school kennis te komen maken.