Ouderbijdrage

Waarom een vrijwillige ouderbijdrage?

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het schoolreisje is geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken.

Hoogte

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage per kind wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.  De vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50 per kind. De vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje bedraagt daarnaast € 30,00 voor groep 1 en 2, € 32,50 voor groep 3 t/m 7 en € 80,00 voor het schoolkamp in groep 8. U kunt dit bedrag overmaken op:
Girorekeningnummer: NL30INGB0003724959
Ten name van: OV Openbare Daltonsch.De Achtbaan
Onder vermelding van: Naam van de leerling en groep

Betalingsproblemen

Mocht u in financiële nood verkeren, dan kunt u dit aangeven bij de directeur en/of bij de oudervereniging. Uw gegevens behandelen we hier vertrouwelijk en maken dit niet bekend aan derden. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht. Ook kunt u altijd terecht bij de stichting leergeld.