Oudervereniging

Doel

Vanaf de oprichting van de Achtbaan zijn de ouders altijd zeer actief betrokken geweest bij de school. April 2007 is de oudervereniging opgericht. Het doel van het oprichten van de oudervereniging was destijds met name gericht op beheer van de oudergelden. Daarnaast is er vanuit het schoolteam in 2008 aangegeven dat zij prijs stellen op coördinatie van de verschillende al bestaande werkgroepen en eventueel nieuw op te richten werkgroepen door de ouders.

Organisatie activiteiten

De oudervereniging organiseert samen met het schoolteam door middel van werkgroepen verschillende activiteiten die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas en Kerst , sportactiviteiten, en het organiseren van het schoolreisje en het schoolkamp.

Werkgroepen coördineren

De oudervereniging ondersteunt de school ook bij praktische zaken zoals onderhoud van het groen rond de school (waaronder de vlindertuin), kleine reparaties of klusjes, extra schoonmaak van klaslokalen en speelgoed. Dit betekent dat de oudervereniging de bemensing en financiering organiseert van diverse werkgroepen op school. Iedere werkgroep heeft een coördinerend ouder.

Contact

Wilt u meer weten over onze vereniging of wilt u zelf meehelpen en meedenken om onze activiteiten tot een succes te maken? Neem even contact op met een van de bestuursleden, u vindt hun namen in het adressenboekje van school. Of mail naar ov.achtbaan@meerkring.nl. Wij hopen dat uw kind een fijne tijd heeft op De Achtbaan!

Wilt u meer weten over de Achtbaan?

Lees dan deze brief.

Notulen

De notulen van de oudervereniging kun je opvragen via mailadres ov.achtbaan@meerkring.nl 

Jaarverslagen

Link naar de pagina met de jaarverslagen.

OPENBARE DALTON SCHOOL

Open ochtend vrijdag 18 maart

18 maart is onze eerste open ochtend. U bent van harte welkom van 9.00-11.30. U kunt ook […]

Lees meer >

Extra informatie

Informatie over vieringen, afspraken en gebruiken kunt u hier lezen.      

Lees meer >