Groepsindeling

Er wordt lesgegeven aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. We hanteren daarbij een jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen in principe op grond van hun leeftijd in een jaargroep worden ingedeeld.

De groepen worden natuurlijk zo samengesteld dat voor iedere leerling de mogelijkheid bestaat om zich, in vrijheid en veiligheid, zelfstandig te ontwikkelen. We besteden daarom veel aandacht aan de samenstelling van de groepen. De volgende aspecten spelen hierbij een belangrijke rol:

  • Het aantal leerlingen per groep
  • De niveauverschillen in een groep
  • Het aantal zorgleerlingen per groep
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele leerlingen
  • De aanwezige vriendschappen
  • De zelfstandigheid van de individuele leerlingen
  • De verhouding jongens/meisjes

Als de samenstelling van de groepen verandert, worden de leerlingen daar altijd bij betrokken. Door het maken van een sociogram of door hierover met de leerlingen in gesprek te gaan, proberen we helder te krijgen welke vriendschappen er bestaan en met wie ze prettig kunnen samenwerken.

Als de uiteindelijke samenstelling afwijkt van de visie van de ouders heeft dit te maken met de reeds eerder genoemde aspecten die een rol spelen in de besluitvorming. Deze ouders zullen we (desgevraagd) nader informeren over onze keuze. In verband met de privacy van andermans kinderen is het niet altijd mogelijk om over de gemaakte keuzes in details te treden. Wij doen dan een beroep op het vertrouwen van de ouders in de zorgvuldigheid waarmee wij bij het samenstellen van de groepen te werk gaan.

Het proces rondom het samenstellen van groepen kunt u HIER lezen.

Combinatiegroepen

We stellen op onze school zowel enkelvoudige als gecombineerde groepen samen. Hierdoor is in principe elke combinatie mogelijk.

Maatjesgroepen

De wetenschap dat jong en oud niet alleen van elkaar kunnen leren, maar ook voor elkaar kunnen zorgen, heeft ons ertoe aangezet om jaarlijks twee groepen uit verschillende bouwen aan elkaar te koppelen.
Gedurende het schooljaar ondernemen deze maatjesgroepen maandelijks een activiteit. Binnen deze groepen zijn oudere en jongere leerlingen een jaar lang elkaars maatje. De oudere leerling noemen we de mentor en de jongere het maatje.’Kijk mam, daar loopt mijn mentormaatje’, is regelmatig te horen als kinderen ‘s ochtends op school komen. Het gevoel van saamhorigheid en veiligheid wordt hierdoor enorm versterkt.