Schooltijden en roosters

Lesuren

Basisscholen zijn verplicht om gedurende acht schooljaren minimaal 7520 uren onderwijs te verzorgen.

Schooltijden

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. De kinderen lunchen op school.

Lesdagen en -tijden van groep 1 t/m 8

maandag, dinsdag,woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 uur-14.00 uur