Uitschrijven

Uitschrijving van leerlingen

Als een leerling verhuist of overstapt naar een andere school, dan zorgt de school voor een onderwijskundig rapport. Hierin staan de behandelde stof en het niveau van de leerling vermeld. De ouders krijgen het onderwijskundig rapport te lezen alvorens het wordt opgestuurd. De IB-ers van beide scholen hebben vooraf contact om de zorg af te stemmen. Verder sturen wij, nadat wij een bewijs van inschrijving hebben ontvangen, een bewijs van uitschrijving naar de nieuwe school