Het schoolplanVoor de komende vier jaar hebben wij een aantal grote ontwikkeldoelen vastgesteld. Deze doelen vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2023-2027. Hierin sluiten we aan bij de strategische doelen en ambities vanuit Stichting Meerkring. Het strategisch beleidsplan van Meerkring kan je HIER lezen. Omdat wij graag willen dat het schoolplan een zichtbaar en levendig document blijft , hebben wij het schoolplan laten vastleggen in een illustratie.  
Onze ontwikkeldoelen 2023-2027

  • Binnen ons kindcentrum werken wij planmatig aan de verbetering van ons onderwijs.
  • Binnen ons kindcentrum benaderen wij ons (onderwijs)aanbod vanuit de daltonkernwaarden; samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.
  • Binnen ons kindcentrum creëren wij een leer/werkomgeving waarin leerkrachten, pedagogisch medewerkers en kinderen doelen stellen, leren reflecteren zodat zij een actieve leerhouding ontwikkelen (bevorderen van eigenaarschap). Dit zorgt voor motivatie en zelfvertrouwen.
  • Binnen ons kindcentrum stemmen wij ons (onderwijs)aanbod af op onze populatie. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van het kind.

Wij zijn tot deze doelen gekomen door een schoolbrede analyse, de daltonvisitatie en de tevredenheidsenquête die is afgenomen in januari 2023 onder leerkrachten, ouders en leerlingen.

Onze drie ambities 

  1. In 2027 hebben wij de doorgaande lijnen binnen ons Dalton kindcentrum geoptimaliseerd, versterkt en geborgd. Het creëren van duidelijke en effectieve doorgaande lijnen is een solide basis voor ons onderwijs en biedt ruimte voor onderwijsontwikkelingen. 
  2. Om goed onderwijs te bieden gaan wij actief onderzoeken of vakintegratie en groep/vakoverstijgend werken kunnen bijdragen aan de kwaliteit en efficiëntie van ons onderwijs. 
  3. In onze professionele cultuur leren wij voortdurend met en van elkaar. Wij begrijpen dat het stellen van de juiste vragen een cruciale rol speelt in het verbeteren van ons onderwijs en het verrijken van onze professionele cultuur.   

Schoolondersteuningsprofiel

Naast een schoolplan heeft een school ook een schoolondersteuningsprofiel. Deze kunt U Hier lezen.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.