Het schoolplanVoor de komende vier jaar hebben wij een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze doelen vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2020-2023. Hierin sluiten we aan bij de ambities vanuit Stichting Meerkring. Download hier het visuele jaarplan.

Onze ontwikkeldoelen 2020-2023

 • Op onze school werken wij planmatig aan ons onderwijs.
 • Op onze school benaderen wij ons onderwijs vanuit de daltonkernwaarden; samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.
 • Op onze school creëren wij een leeromgeving waarin kinderen doelen stellen, leren reflecteren zodat zij een actieve leerhouding ontwikkelen (bevorderen van eigenaarschap). Dit zorgt voor motivatie en zelfvertrouwen.
 • Op onze school kunnen leerkrachten en leerlingen zich breed ontwikkelen (cognitief en niet-cognitief). Dit leidt tot zelfontplooiing, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.
 • Op onze school stemmen wij ons onderwijsaanbod af op onze leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling.

Wij zijn tot deze doelen gekomen door een schoolbrede analyse, de daltonvisitatie en de tevredenheidsenquête die is afgenomen in januari 2019 onder leerkrachten, ouders en leerlingen.

Hier kunt u tevens ons Schoolondersteuningsprofiel lezen.

Onze drie ambities binnen de vensters van Stichting Meerkring

 1. Eigen-wijsheid
  Het kind leert bij ons op school leren en zijn talenten ontwikkelen, zodat het met een stevige basis de wereld kan ontdekken.
 2. Wereldwijsheid
  Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen kennis te laten maken met de omgeving door met en van elkaar te leren, zodat ze bewust worden van hun eigen talent en zelfverzekerd kunnen deelnemen aan de maatschappij.
 3. Bevlogenheid
  De leerkrachten van de Achtbaan creëren een rijke, flexibele leeromgeving voor leerlingen, collega’s en studenten waardoor iedereen zijn talenten kan ontwikkelen.

Meerkring wil echte impact realiseren en kinderen voorbereiden op de complexiteit en dynamiek van de toekomst. We zullen dan ook nadrukkelijker invulling moeten geven aan onderwijs dat past bij de huidige belevingswereld van kinderen en bij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij.

Nog meer dan voorheen streven we naar succesvolle scholen, waar kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen volgens hun mogelijkheden, sterke scholen met een herkenbare cultuur, vakbekwame medewerkers en een ontwikkelingsgericht schoolklimaat.

Op Meerkring-scholen gaat het niet om regels en procedures, maar juist om de bedoeling en beoogde resultaten. We scholen niet voor de inspectie, we scholen voor het leven. Dat is de beweging die we willen versterken.

Dit willen we bereiken

 • leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren
 • ouders die de school aanbevelen
 • medewerkers die passie en doorzettingsvermogen tonen
 • samenleving die de meerwaarde van ons onderwijs herkent.
DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.