Ouderparticipatie

Op onze school zijn elke dag ouders actief. Er is sprake van echte samenwerking met het team.

Ouders vertrouwen hun kind voor een belangrijk deel van de dag toe aan de school. Het spreekt vanzelf dat ouders goed op de hoogte willen blijven van alles wat er gebeurt. Een uitgebreide intake-procedure en omgekeerde oudergesprekken maken deel uit van een effectieve samenwerking waarbij wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden.

De school vraagt ouders regelmatig om te helpen met bijvoorbeeld het voorbereiden van festiviteiten, klussen en het maken van de schoolkrant. Een goede samenwerking met alle ouders is daarom van groot belang. Om tot een goede samenwerking te komen staan een open houding, een lage drempel en goede communicatie bij ons centraal. Deze investering in ouderparticipatie past bij het daltononderwijs en onze ideeën over burgerschap: leerlingen opvoeden tot betrokken burgers.

Medezeggenschap en oudervereniging

Op De Achtbaan hebben we een medezeggenschapsraad en een oudervereniging. Op deze manier stimuleren we ouders mee te denken of te werken aan allerlei activiteiten in de school. Meer weten of hiervoor aanmelden?

 

Ja, ik wil meer weten!

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.