Visie

Dalton Kindcentrum de Achtbaan wil een belangrijke aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Wij geloven in ieders kracht. De ontwikkeling van een kind vindt plaats in contact met zijn omgeving, dit staat centraal. Dalton kindercentrum de Achtbaan is een plek waar kinderen worden voorbereid op deelname aan een veranderende samenleving. Wij dragen bij aan een optimale en brede ontwikkeling van elk kind.

Wij geloven dat samenwerking de basis vormt van de ontwikkeling van een kind. Hierbij is zorg en aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind van groot belang. Elk kind leert namelijk op een andere manier waardoor er verschillen kunnen ontstaan tussen kinderen. Deze verschillen doen zich voor in de leer/ontwikkeltijd, uitleg en verwerking van de stof.

Onze daltonschool heeft een openbaar karakter en staat daarom open voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich ontwikkelen met respect voor de leef- en zienswijzen van anderen. Bovendien levert de kennismaking met een verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden een bijdrage aan de algemene ontwikkeling.

Het daltonkarakter komt ook terug in de wijze waarop alle teamleden met elkaar samenwerken. Zij zijn bijvoorbeeld allemaal in het bezit van een daltoncertificaat en zetten het gebruik maken en versterken van elkaars kwaliteiten voorop.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.