Regels

In het gebouw

 • In het gebouw is het voor iedereen verboden te roken.
 • In het gebouw zijn honden (dieren) niet welkom.
 • In het gebouw vragen we iedereen om zich rustig te houden. Dus zachtjes praten en gewoon wandelen!
 • De kinderen maken gebruik van de looptrap en niet van de schuine opgang naar de lokalen.
 • In de klas worden geen hoofddeksels zoals petten gedragen.
 • Aan het dragen van hoofddoekjes stellen wij de volgende eisen:
  Het dragen van een hoofddoekje mag een goede communicatie met anderen niet in de weg staan. Het gezicht moet vrij blijven.
  Verder mag het, tijdens de les dragen van een hoofddoek, geen gevaar voor de leerling of medeleerlingen met zich meebrengen (gymlessen en handvaardigheidlessen). Bovengenoemde eisen voldoen aan de richtlijnen van de Commissie Gelijke Behandeling.

Op het schoolplein

 • Alleen de leerlingen die ver weg wonen, mogen op de fiets naar school komen. Dit in verband met de beperkte ruimte in de fietsenstalling.
 • We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij vernieling of diefstal van fietsen. De kinderen mogen overal op het schoolplein spelen, behalve tussen de beplanting, achter het bijgebouw en tussen de fietsen.
 • Voor schooltijd en tijdens het uitgaan van de school mag er op het plein niet met ballen worden gespeeld.
 • Rolschaatsen, skateboards en dergelijke zijn niet toe gestaan. We willen het plein graag schoonhouden; afval dus in de afvalbakken!
 • Wij verzoeken de ouders dringend ook niet op het schoolplein te roken. Ook op de speelplaats zijn honden niet welkom.

In- en uitgaan van de school

 • Op maandag, dinsdag en donderdag verwelkomen de leerkrachten van groep 1/2 de kinderen op het plein. Op woensdag en vrijdag mogen de kinderen om 8.20 uur naar binnen gebracht worden. De lessen starten om 8.30 uur.
 • De overige groepen gaan om 8.25 uur naar binnen als de bel gaat. De lessen starten om 8.30 uur
 • Om 14.00 uur komen de kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 met de leerkracht naar buiten, de overige kinderen komen zelf naar buiten.
DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.